Megvalósulási dokumentációs rendszer létrehozása

A dokumentációk rendszerbe foglalása, egy előre kidolgozott KÖVETELMÉNYRENDSZER-nek való megfelelése (törvényeknek, szabványoknak, minőségügyi rendszereknek, egyéb előírásoknak) fegyelmezett, pontos munkára ösztönöz, továbbá Megrendelő és Vállalkozó együttműködésében jól körülhatárolt felelősségi köröket, tiszta helyzetet teremt.

Új üzemek, üzemrészek építésénél, vagy rekonstrukciók esetén nagyon fontos információkat jelentenek mindazon dokumentumok, amelyek az előkészítés és a megvalósítás időszakában keletkeznek. Ezek az információk alapvetően az új létesítmény szakszerű, biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához szükségesek, de bázisul szolgálnak egy esetleges későbbi modernizáláshoz, intenzifikáláshoz és/ vagy rekonstrukcióhoz.

A dokumentációk rendszerbe foglalása, egy előre kidolgozott KÖVETELMÉNYRENDSZER-nek való megfelelése (törvényeknek, szabványoknak, minőségügyi rendszereknek, egyéb előírásoknak) fegyelmezett, pontos munkára ösztönöz, továbbá Megrendelő és Vállalkozó együttműködésében jól körülhatárolt felelősségi köröket, tiszta helyzetet teremt.

A TLW 1997-99 között a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzeménél végrehajtott FMR-5.2 D-E üzemi rekonstrukciós és fejlesztési projektjénél a kialakításra került egy MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER. A rendszer működtetése egy erre a célra kidolgozott ÜGYREND szerint történt. Minden - a megvalósítás idején keletkezett és a rendszerbe besorolt - dokumentációról átadás-átvételi lap készült. A dokumentációk formai és tartalmi felülvizsgálatát egy ún. dokumentáció kísérő lap segítségével végeztük, ami tulajdonképpen a különféle fajtájú dokumentációk követelményrendszerét tartalmazta.
A felülvizsgált dokumentumokkal kapcsolatos észrevételek, hiányosságok írásos formában a kijelölt létesítményfelelőshöz kerültek, aki intézkedett a hiányosságok rendezésére. Az így javított kiadású dokumentumok - a sikeres próbaüzemet követően - 2 példányban átadásra kerültek az üzemeltető részére, 1 példány pedig a beruházói tervtárban maradt megőrzésre "törzspéldány" felirattal jelölve.
A dokumentációkkal kapcsolatos "utó-munkálatok" még 2000. első félévében is folytak, hiszen az üzemi próbák során kivitelezett módosítások, pótmunkák dokumentálására is sor került. A megvalósulási dokumentációk mennyiségére vonatkozó adatok: 210 db különféle méretű (15-60 mm) négygyűrűs dosszié, 630 db összpéldányszám.

Hasonló rendszer került megvalósításra a TVK Nyrt. PE IV. üzemének beruházása során a TLW közvetlen irányítása és részvétele mellett.

BUDAPESTI KÖZPONT

Cím: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

Telefon: 06 1 266 1725, 235 0214

Fax: 06 1 266 2115

E-mail: tlw@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 9.00 - 17.00-ig

TISZAÚJVÁROSI KIRENDELTSÉG

Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Pf. 207

E-mail: kirendeltseg@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 7.00 - 15.00-ig

Százhalombattai kirendeltség

Cím: 2442 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. Hrsz.: 2704/24

Telefon: +36-1-266-1725

E-mail: tlw@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 7.00 - 15.00-ig