A TRANS LEX WORK KFT.

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A TRANS LEX WORK KFT. (továbbiakban TLW Kft.) a minőség, a környezetvédelem a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt elkötelezett társaság. A TLW Kft. a műszaki és gazdasági tevékenységek szabályozásának érdekében Integrált Minőségirányítási Rendszert (a továbbiakban Irányítási Rendszert) üzemeltet és folyamatosan fejleszt. Az Irányítási Rendszer az MSZ EN ISO/IEC 9001:2015, az MSZ EN ISO/IEC 14001:2015, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 és a VCA/SCC**-2018/6.0 szabványok előírásai és követelményei szerint van kialakítva.

A TLW Kft. Diagnosztikai és Anyagvizsgáló Laboratóriuma (továbbiakban Laboratórium), mint a Társaság önálló, független szervezeti egysége az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 nemzetközi szabvány előírásainak megfelelően működik, kielégíti a vevők, valamint a Nemzeti Akkreditációs Hatóság minőségirányítási igényeit és követelményeit. A TLW Kft. ügyvezetői biztosítják a Laboratórium függetlenségét és garantálják, hogy tevékenysége befolyásolás mentes, pártatlan legyen.

A megfelelő működés érdekében a TLW Kft. minden szervezeti egységének vonatkozásában biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és ennek érdekében:

 • A műszaki tevékenységek elvégzéséhez biztosítja a megfelelő, egészséges és biztonságos munkakörülményeket.
 • Vállalja, hogy a munkát megfelelő képzettségű és szaktudású személyzet végezze.
 • Vállalja a munkaeszközök és gépek (beleértve a Laboratórium mérő és vizsgáló berendezéseit és eszközeit) beszerzését, karbantartását, a szükséges bevizsgálások, hitelesítések és kalibrációk elvégzését, az eszközpark folyamatos fejlesztését.
 • Gondoskodik a személyzet szakmai tudásának gyarapításáról, az új műszaki megoldások, karbantartási, vizsgálati eljárások, módszerek elsajátításáról és gyakorlati bevezetéséről.
 • Támogatja és ösztönzi a TLW Kft. személyzetének szakképzését, továbbképzését.

A TLW Kft. ügyvezetői aktívan részt vesznek a minőségirányítási program szervezésében és megvalósításában, folyamatosan figyelemmel kísérik az Irányítási Rendszer működtetését és évente legalább egyszer kiértékelik a rendszer hatékonyságát, döntést hoznak a szükséges javító intézkedésekről, fejlesztési irányokról.

A TLW Kft. saját és a birtokába került vevői érdekkörbe tartozó üzleti információkat, személyes adatokat a hatályos uniós adatvédelmi szabályzásnak megfelelően biztonságosan és bizalmasan gyűjti, kezeli, tárolja.

A TLW Kft. teljes személyzete a szakmai és erkölcsi elvárásoknak megfelelően, tudása legjavát adva végzi munkáját. A megfelelően kialakított többszintű kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a személyzet világosan lássa és magáévá tegye az Irányítási Rendszer alapvető céljait, tisztában legyen a saját tevékenysége jelentőségével, kihatásaival.

A TLW Kft. általános minőségirányítási célkitűzései:

 • Szakszerű, magas műszaki színvonalú szolgáltatások nyújtása a partnerek felé.
 • A vevői követelmények, elvárások pontos megismerése és teljesítése.
 • A vevői elégedettség növelése.
 • Megfelelően képzett munkatársak alkalmazása, személyzet szakmai felkészültségének folyamatos növelése szakmai képzések, oktatások révén.
 • Technikai háttér, gépek és szerszámok, vizsgáló eszközök, műszerek folyamatos fejlesztése.
 • Az ipar és az információtechnológia legújabb eredményeinek megismerése, elsajátítása és beépítése a szolgáltatásokba, termékekbe.
 • A törvényi és jogszabályi változások, valamint a vonatkozó szabványi változások folyamatos nyomon követése, a személyzet naprakész tájékoztatása.
 • Az Irányítási Rendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése.

A Laboratórium minőségirányítási célkitűzései:

 • A vizsgálatok minőségének folyamatos fejlesztése, javítása.
 • A vizsgálatok szakszerű, tartalmi vagy minőségi kifogásoktól mentes elvégzése.
 • Jártassági vizsgálatokban való részvétel folyamatos fejlesztése.
 • Új, korszerű vizsgálati módszerek elsajátítása és bevonása az akkreditálási területbe.

A TLW Kft. környezetirányítási célkitűzései:

 • A környezetterhelő hatások, káros emissziók folyamatos csökkentése.
 • A környezetszennyezés megelőzése, a veszélyes hulladék keletkezésének minimalizálása.
 • A beszerzések, fejlesztések és a műszaki tevékenységek során a környezetbarát, anyag- és energiatakarékos technológiákat, termékeket preferálása.

A TLW Kft. EBK (VCA/SCC) célkitűzései:

 • Személyi sérülések, anyagi és környezeti károk megelőzése.
 • A munkavégzési kultúra, a tudatos és felelős magatartás folyamatos javítása mind a saját alkalmazottak mind az alvállalkozók vonatkozásában.
 • A vállalat EBK irányítási rendszer teljesítményének mérése, a fejlesztési lehetőségek feltárása, tervezése és végrehajtása.

A TLW Kft. minden dolgozója számára a társaság minőségpolitikájának és a minőségi céljainak ismerete kötelező. A TLW Kft. személyzete megismerte és megértette a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát, munkáját az abban foglaltak szerint végzi.

 

A Minőségpolitikai nyilatkozatot jóváhagyták:

Név: Magyar Katalin Kiss Gábor
Beosztás: ügyvezető ügyvezető

 

Érvényes: 2019. május 30-tól visszavonásig.

 

A TRANS LEX WORK KFT. minőségpolitikai nyilatkozata

TLW DAL B 4.2.2 TLW Minosegpolitika 2019
Minőségpolitikai nyilatkozat

Tanúsítványok

ISO_9001_hu ISO_9001_hu ISO-14001-hu ISO-14001-hu
ISO-9001-en ISO-9001-en ISO-14001-en ISO-14001-en
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001 ISO 14001
  Akkreditalasi-Okirat Hatarozat_es_reszletezo_okirat  
  Akkreditálási Okirat Határozat és részletező okirat  

További Minősítések

Tartaly-tanusitvany Tartaly-tanusitvany VCA SCC MAGYAR TANÚSÍTVÁNY TUV-kiemelt-partner
Tartályvizsgálati Minősítés Tank Inspection Certificate VCA**/SCC**
TANÚSÍTVÁNY
TÜV Kiemelt Partner Díj

BUDAPESTI KÖZPONT

Cím: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

Telefon: 06 1 266 1725, 235 0214

Fax: 06 1 266 2115

E-mail: tlw@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 9.00 - 17.00-ig

TISZAÚJVÁROSI KIRENDELTSÉG

Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Pf. 207

E-mail: kirendeltseg@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 7.00 - 15.00-ig

Százhalombattai kirendeltség

Cím: 2442 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. Hrsz.: 2704/24

Telefon: +36-1-266-1725

E-mail: tlw@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 7.00 - 15.00-ig