A TRANS LEX WORK KFT.

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A TRANS LEX WORK KFT. (továbbiakban TLW Kft.) a minőség és a környezetvédelem iránt elkötelezett társaság. A TLW Kft. a műszaki és gazdasági tevékenységek szabályozásának érdekében Integrált Minőségirányítási Rendszert (a továbbiakban Irányítási Rendszert) üzemeltet és folyamatosan fejleszt. Az Irányítási Rendszer az MSZ EN ISO/IEC 9001:2008 valamint az MSZ EN ISO/IEC 14001:2004 szabványok előírásai és követelményei szerint van kialakítva. A TLW Kft. Diagnosztikai és Anyagvizsgáló Laboratóriuma (továbbiakban Laboratórium), mint a Társaság önálló, független szervezeti egysége az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabvány előírásainak megfelelően működik, kielégíti a vevők, valamint a Nemzeti Akkreditációs Hatóság minőségirányítási igényeit és követelményeit.

A TLW Kft. ügyvezetői biztosítják a Laboratórium függetlenségét és garantálják, hogy tevékenysége befolyásolás mentes, pártatlan legyen. A Laboratórium megfelelő működéséhez a TLW Kft. biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket, ennek érdekében:

 • A műszaki tevékenységek elvégzéséhez biztosítja a megfelelő, egészséges és biztonságos munkakörülményeket.
 • Vállalja, hogy a munkát megfelelő képzettségű és szaktudású személyzet végezze.
 • Vállalja a laboratórium, mérő és vizsgáló eszközeinek beszerzését, karbantartását, a szükséges hitelesítések és kalibrációk elvégzését, az eszközök folyamatos fejlesztését.
 • Gondoskodik a személyzet szakmai tudásának gyarapításáról, az új műszaki, vizsgálati eljárások, módszerek elsajátításáról és gyakorlati bevezetéséről.
 • Támogatja és ösztönzi a laboratórium személyzetének szakképzését, továbbképzését.

A TLW Kft. ügyvezetői aktívan részt vesznek a minőségirányítási program szervezésében és megvalósításában, folyamatosan figyelemmel kísérik az Irányítási Rendszer működtetését és évente legalább egyszer kiértékelik a rendszer hatékonyságát, döntést hoznak a szükséges javító intézkedésekről, fejlesztési irányokról.

A Laboratórium teljes személyzete a szakmai és erkölcsi elvárásoknak megfelelően, tudása legjavát adva végzi munkáját, a vevői érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, a birtokába került adatokat biztonságosan tárolja.

A megfelelően kialakított többszintű kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a Laboratórium személyzete világosan lássa és magáévá tegye az Irányítási Rendszer alapvető céljait, tisztában legyen a tevékenysége jelentőségével, kihatásaival.

A TLW Kft. Laboratóriumának minőségirányítási célkitűzései:

 • Szakszerű, magas műszaki színvonalú szolgáltatások nyújtása a partnerek felé.
 • A vizsgálatok minőségének folyamatos fejlesztése, javítása.
 • A vevői követelmények, elvárások pontos megismerése és teljesítése.
 • A vevői elégedettség növelése, a vizsgálatok szakszerű, tartalmi vagy minőségi kifogásoktól mentes elvégzése.
 • Megfelelően képzett munkatársak alkalmazása, személyzet szakmai felkészültségének folyamatos növelése szakmai képzések, oktatások révén.
 • Technikai háttér, vizsgáló eszközök, műszerek folyamatos fejlesztése, beépítve az ipar és az információtechnológia legújabb eredményeit.
 • A törvényi és jogszabályi változások, valamint a vonatkozó szabványi változások folyamatos nyomon követése, a személyzet naprakész tájékoztatása.
 • Az Irányítási Rendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése.

A TLW Kft. minden dolgozója számára a társaság minőségpolitikájának és a minőségi céljainak ismerete kötelező. A Laboratórium személyzete megismerte és megértette a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát, munkáját az abban foglaltak szerint végzi.

 

A Minőségpolitikai nyilatkozatot jóváhagyták:

Név: Magyar Katalin Magyar Lajos
Beosztás: ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató

 

Érvényes: 2017. szeptember 20-tól visszavonásig

 

A TRANS LEX WORK KFT. minőségpolitikai nyilatkozata

TLW-DAL-B-4.2.2_TLW_Minosegpolitika
Minőségpolitikai nyilatkozat

Tanúsítványok

ISO-9001-hu ISO-9001-en ISO-14001-hu ISO-14001-en
ISO 9001:2008 ISO 9001_2008 ISO 14001 ISO 14001

További Minősítések

Tartaly-tanusitvany VCA SCC MAGYAR TANÚSÍTVÁNY TUV-kiemelt-partner
Tartályvizsgálati Minősítés VCA**/SCC**
Biztonságirányítási Rendszer
TÜV Kiemelt Partner Díj

BUDAPESTI KÖZPONT

Cím: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

Telefon: 06 1 266 1725, 235 0214

Fax: 06 1 266 2115

E-mail: tlw@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 9.00 - 17.00-ig

TISZAÚJVÁROSI KIRENDELTSÉG

Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Pf. 207

Telefon: 06 49 522 186

Fax: 06 49 522 186

E-mail: kirendeltseg@tlw.hu

Iroda elérhetősége hétköznapokon 7.00 - 15.00-ig